Estimades famílies:

Tots els alumnes que a l’inici del curs 2015/2016 es van adherir a la “Xarxa Llibres de Conselleria” a través de l’ajuntament, subvenció amb la de l’ajuntament, cursos 3r, 4t, 5è i 6è de primària, si volen subvenció per al curs 2016/2017 ja que és voluntària, han de participar en la segona fase mitjançant internet i des de la Mediterrània. ENLLAÇ

Aquests NO han de lliurar la tauleta ja que en la seva major part, l’ha pagat la família.

Els alumnes que enguany cursaran per primera vegada 3r de Primària, i si volen subvenció, ja que la participació és voluntària, hauran de participar en la primera fase de l’Ordre, des de La Mediterrània.

Tots tenen de temps fins al dia 5 de juliol del 2016.

La Direcció


Estimadas familias:

Todos los alumnos que al inicio del curso 2015/2016 se adhirieron a la “Xarxa Llibres de Consellería” a través del ayuntamiento, subvención junto a la del ayuntamiento, cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, si quieren subvención para el curso 2016/2017 ya que es voluntaría, deben participar en la segunda fase a través de internet y desde la Mediterrània. ENLACE

Estos NO deberán entregar la tableta ya que en su mayor parte, la ha pagado la familia.

Los alumnos que este año cursarán por primera vez 3º de Primaria, y si quieren subvención, ya que la participación es voluntaria, deberán participar en la primera fase de la Orden, desde La Mediterrània.

Todos tiene de tiempo hasta el día 5 de julio de 2016.

La Dirección