FOTOS DELS TALLERS

L’equip de monitors en temps d’oci (objectius):

1. Fomentar actituds que faciliten el desenvolupament dels comensals a nivell cognitiu, afectiu i social.

2. Afavorir una bona organització i utilització del seu temps lliure dotant-los d’alternatives d’oci.

3. Potenciar el treball en equip i les relacions interpersonals per a una millor convivència entre tots.

4. Aconseguir un espai de trobada dins de l’horari escolar reglat destinat al joc, a l’aprenentatge i al coneixement d’altres companys.

5. Potenciar i reforçar conductes positives de respecte i correcta utilització de l’entorn i el material a utilitzar.

6. Fomentar valors socials i culturals que potenciïn el respecte i tolerància entre tots.

7. Vetllar per la integració de tots els nens, prestant especial atenció a aquells socialment més desafavorits i als alumnes amb necessitats educatives especials.

8. Estimular la motivació i receptivitat dels dels comensals intentant mantenir un ritme constant en la realització de les activitats i inculcant un compromís d’acabar tot allò que es comença.

9. Aprendre a escoltar i a participar durant les activitats, respectant les regles del joc i aprenent dels propis errors.

10. Realitzar activitats que posin en el joc estratègies que faciliten als xiquets i xiquetes la resolució de conflictes i la presa de decisions.

11. Potenciar el desenvolupament intel·lectual, físic i social dels participants a través del joc i dinàmiques que desenvolupin la seua creativitat i imaginació.

12. A més de les reflectides a l’Ordre 53/2012 del 8 d’agost.