El cobrament del menjador del mes de JUNY es realitzarà el 29/05/2016. Per als beneficiaris A de l’ajuda de menjador (100%) es va cobrar d’una sola vegada tot el TERCER trimestre (abril, maig i juny 17’36 euros) el 29/03/2016.

El cobro del comedor del mes de JUNIO se realizará el 29/05/2016. Para los beneficiarios A de la ayuda de comedor (100%) se cobró de una sola vez todo el TERCER trimestre (abril, mayo y junio, 17’36 euros) el 29/03/2016.

El cobrament de la resta de quotes mensuals llevat excepcions es realitzarà el dia 25 de cada mes anterior al que es fà ús del servei de menjador cumplint amb l’aprovat pel Consell Escolar del Centre del cobrament per anticipat.

El cobro de las siguientes cuotas mensuales salvo excepciones se realizará el día 25 de cada mes anterior al que se hace uso del servicio de comedor cumpliendo con lo aprobado por el Consejo Escolar del Centro del cobro por anticipado.

El mes de JUNY el preu del menjador será de 4,25 euros per dia, així que per a aquest mes la quota del menjador és de:

63,75€ NO BECATS

22,35€ BECATS 70%

El mes de MAYO el precio del comedor será de 4,25 euros por día, así que para este mes la cuota del comedor es de:

63,75€ NO BECADOS

22,35€ BECADOS 70%

Descárgate MENÚ/ Descarrèga-te MENÚ

Valencià Castellano English
Valencià Castellà Anglés

Y ESTE MES APRENDE A COCINAR LA…

I AQUEST MES APRÈN A CUINAR LA…

 POLLASTRE EN PEPITORIA

SERCOLE LOGO (2)