AJUDA AL TRANSPORT

PER A 2º CICLE DE EDUCACIÓ INFANTIL I PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

POT SER DE DOS MANERES:

1- INDIVIDUAL

– PER A AQUELLS QUE TINGUEN LA NECESSITAT I NO PUGA SER INCLÒS EN CAP DE LES RUTES DE TRANSPORT COL.LECTIU ESTABLERTES, I QUE TINGUEN EL SEU DOMICILI HABITUAL A UNA DISTÀNCIA IGUAL O SUPERIOR DE 3 KM AL CENTRE SEMPRE QUE SIGA EL TRAJECTE ACCESSIBLE I SEGUR DE MENOR DISTÀNCIA.

2- COL.LECTIU

– SOLAMENT PER A L’ALUMNAT QUE TINGUEN EL SEU DOMICILI HABITUAL A UNA DISTÀNCIA IGUAL O SUPERIOR DE 3 KM AL CENTRE SEMPRE QUE SIGA EL TRAJECTE ACCESSIBLE I SEGUR DE MENOR DISTÀNCIA, I VISQUI EN LES ZONES DE MARINA D’OR,

ELS BENEFICIARIS D’AQUESTA PODRÀN FER ÚS DE L’AUTOBÚS QUE FA LES SEGÜENTS PARADES:

AVDA. LA RALLA CRUCE AVDA BARCELONA (PDA BUS) 8:20
AVDA. BARCELONA CRUCE C/ VEREDA CAMPING OASIS 8:23
AVDA. BARCELONA ANTIGUO CAMPING ALMADRABA 8:26
AVDA. BARCELONA CRUCE C/ INFERN (PDA. BUS) 8:30
AVDA. BARCELONA HOTEL GRAN DUCHE (PDA. BUS) 8:33
AVDA. BARCELONA CORTIJO MAR (PDA. BUS) 8:37

Cº LA MEDITERRANIA C/ENCARNACION CALATAYUD S/N

8:48
Cº DEAN MARTI C/ VELAZQUEZ, Nº 94 8:55

– L’ALUMNAT ESCOLARITZAT EN AULA ESPECÍFICA D’EDUCACIÓ ESPECIAL,

ES TAMBÉ BENEFICIARI DIRECTE DE LA COL.LECTIVA ESTABLERTA ESPECIALMENT PER A AQUESTOS, A  MÉS DE LA DE MENJADOR.


TANT PER AL TRANSPORT INDIVIDUAL COM EL COL.LECTIU , LA DISTÀNCIA HA D’ESTAR DEGUDAMENT ACREDITADA PER EMPADRONAMENT QUE INDIQUE LA DISTÀNCIA DEL DOMICILI AL CENTRE, A MÉS PER PART DEL CENTRE EDUCATIU MITJANÇANT LA FERRAMENTA  DESENVOLUPADA PER LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA EDUCATIVA (PROGRAMA ITACA).

– ES PÒT SOL·LICITAR AMB CITA PRÈVIA DINS DELS  TERMINIS OFICIALS.

– PRESENTAR LA SOLICITUD TOTALMENT COMPLIMENTADA, LA MATEIXA QUE LA DE MENJADOR.

– solicitud

– DOCUMENTACIÓ, ORIGINAL i  CÒPIES, QUE EXIGEIX LA NORMATIVA:

ACREDITADA PER EMPADRONAMENT QUE INDIQUE LA DISTÀNCIA DEL DOMICILI AL CENTRE

«NO ESPEREN A L’ÚLTIM DIA, I HAN DE PRESENTAR TOTALMENT COMPLETA LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ»

Tota la Normativa vigent i informació sobre

L’AJUDA ASSISTENCIAL DE TRANSPORT INDIVIDUAL I COL.LECTIU

la poden consultar fent un CLICK a la imtage:

ajuda individual