– AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR 2016-2017

SÓN BENEFICIARIS DIRECTES L’ALUMNAT QUE:

– SIGA ORFE O D’ACOLLIDA COM ELS FILLS DE FAMÍLIES ACOLLIDORES.

– SIGA FILLS DE VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

-SIGA VÍCTIMES DE TERRORISME.

– SIGA ALUMNE D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

ELS QUE NO TINGUEN CAP D’AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES S’HA DE REGIR

PER LES SEGÜENTS CONDICIONS O REQUISITS:

 

– Poden sol·licitar l’AJUDA assistencial de menjador en el TERMINI ORDINARI, per al curs 2016-2017, des dels 3 anys de Infantil fins a SISÉ curs de Primària, sempre que:

la renda familiar del qual, durant l’any 2015, no supere els imports següents:
Famílies de dos membres: 24.089,00
Famílies de tres membres: 32.697,00
Famílies de quatre membres: 38.831,00
Famílies de cinc membres: 43.402,00
Famílies de sis membres: 46.853,00
Famílies de set membres: 50.267,00
Famílies de huit membres: 53.665,00
(A partir de l’octau membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable)

– DEMANAR CITA PRÈVIA

– PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ I LA SOL·LICITUD COMPLIMENTADA, SINO NO S’ADMETRÀ!!

– 1 SOLA SOL·LICITUD PER FAMÍLIA, tinga 1, 2 o més fills matriculats al centre. Trobaran la sol·licitud al centre o mitjançant el següent enllaç:

– solicitud

 – DOCUMENTACIÓ que hi ha que aportar: ORIGINAL i 1 CÒPIA, de:

– DNI/NIF/PASSAPORT/NIE:

del PARE o TUTOR,

de la MARE o TUTORA i

de l’alumne SI TINGUERA.

– LLIBRE DE FAMÍLIA o PARTIDA DE NAIXEMENT o REGISTRE CIVIL.

– CERTIFICAT DE CONVIVENCIA.

– DOCUMENTACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES SOCIO-FAMILIARS.

– NO ESPEREN A L’ÚLTIM DIA.

– MÉS INFORMACIÓ EN un CLICK en la imatge:

BECA MENJADOR