En aquest espai podrà trobar qualsevol informació relacionada amb les ajudes assistencials o beques que pot demanar per al seu fill/a en cada curs escolar, sempre que reunisca les condicions, documentació i formes dins del termini establert per la diferent Normativa i Legislació.

Si per inciativa pròpia i inquietud vol consultar les bases establertes per al curs passat, encara que són susceptibles de canvi, i vol estar al corrent dia a dia pot consultar les mateixes fent click en la imatge.
A_CON