Les informamos que ya se ha publicado en el tablón de anuncios del centro el listado definitivo de becas asistenciales de comedor.

 

Els informem que ja ha sigut publicat al tauló d’anuncis del centre el llistat definitiu de beques assistencials de menjador.