Ja està disponible la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador.

 

Ya está disponible la puntuación mínima para la concesión de ayudas de comedor.

 

ENLACE:  http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/163513320/Resoluci%C3%B3%20Puntuaci%C3%B3%20m%C3%ADnima+menjador+curs+18_19_firmado.pdf/67ef8a24-0e16-4e16-90b1-50971aa96f89