MATERIAL

PER AL CURS 2017-2018

MATERIALS ACORDATS PELS DIFERENTS INTER-CICLES

A part dels materials específics que vulgui cada tutor.

En tot el primer cicle s’escriu a llapis i es corregeix amb bolígraf.

INFANTIL, 1r (PRIMER) i (2n SEGON):

NO han de comprar cap material fungible (llibretes, llapis, colors, cartolines, etc), aquest és subvencionat pel AJUNTAMENT , sols cartera i estoig.

3r TERCER:

– Valencià: 1 Quadern de dos renglons mida A4 amb marge amb cuquet.

– Castellà: 1 Quadern de dos renglons mida A4 amb marge amb cuquet.

Anglès: 1 Quadern de dos renglons mida A4 amb marge amb cuquet.

– Naturals: Quadern d’un rengló mida A4 amb marge amb cuquet.

– Socials: Quadern d’un rengló mida A4 amb marge amb cuquet.

– Música: 1 Llibreta duo de pentagrames i quadriculada mida A4.

– Matemàtiques : 1 Quadern mida A4 quadriculada amb marxe amb cuquet.

Bolígrafs:

Blau i negre per als enunciats i títols.

Llapis per a les respostes.

Roig per a corregir i la data.

Tip-ex NO

4t QUART – 5è CINQUÈ – 6è SISÈ:

– Valencià: Quadern d’un rengló mida A4 amb marge amb cuquet.

– Castellà: Quadern d’un rengló mida A4 amb marge amb cuquet.

Anglès: Quadern d’un rengló mida A4 amb marge amb cuquet.

– Naturals:Quadern d’un rengló mida A4 amb marge amb cuquet.

– Socials: Quadern d’un rengló mida A4 amb marge amb cuquet.

– Matemàtiques: Quadern mida A4 quadriculat amb marge amb cuquet.

– Música: Llibreta duo de pentagrames i quadriculada mida A4.

Bolígrafs:

Blau i negre per als enunciats i títols.

Llapis per a les respostes.

Roig per a corregir i la data. Tip-ex NO

De 3r fins 6è TAULETA iPAD

Les tauletes tindran les següents característiques mínimes

Sistema operatiu iOS ==> iPAD

Pantalla 9,7’’

Capacitat d’emmagatzematge mínim 8Gb

Processador Dual Core 1GHz, o superior

Connexió Wi-Fi

1 gigabyte de RAM

Autonomia d’ús mínima de 8 hores

Es recomana:

Demanar i guardar bé la factura del IPAD (la factura a nom de l’alumne o alumna).

Les llibretes i quaderns NO marcar-les fins comprovar que son els correctes.

No comprar més material que el que es demana.

___________________________________________________________

MATERIAL

PARA EL CURSO 2017-2018

MATERIALES ACORDADOS POR LOS DIFERENTES INTER-CICLOS

Aparte de los materiales específicos que quiera cada tutor.

En todo el primer ciclo se escribe a lápiz y se corrige en bolígrafo.

INFANTIL, 1 º (PRIMERO) y 2 º (SEGUNDO):

NO han de comprar ningún material fungible (libretas, lápices, colores, cartulinas, etc), ya que está subvencionado por el AYUNTAMIENTO, solo cartera y estuche.

3 º TERCERO:

Valenciano: Cuaderno de dos renglones tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Castellano: Cuaderno de dos renglones tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Inglés: Cuaderno de dos renglones tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Naturales: Cuaderno de un renglón tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Sociales:Cuaderno de un renglón tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Música: Libreta dúo de pentagramas y cuadriculada tamaño A4.

– Matemáticas: Cuaderno tamaño A4 cuadriculada con margen con gusanillo.

Bolígrafos:

Azul y negro para los enunciados y títulos.

Lápiz para las respuestas.

Rojo para corregir y la fecha.

Tip-ex NO

4 º CUARTO – 5 º QUINTO – 6 º SEXTO:

– Valenciano: Cuaderno de un renglón tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Castellano: Cuaderno de un renglón tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Inglés: Cuaderno de un renglón tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Naturales: Cuaderno de un renglón tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Sociales: Cuaderno de un renglón tamaño A4 con margen con gusanillo.

– Matemáticas: Cuaderno tamaño A4 cuadriculado con margen con gusanillo.

– Música: Libreta dúo de pentagramas y cuadriculada tamaño A4.

Bolígrafos:

Azul y negro para los enunciados y títulos.

Lápiz para las respuestas.

Rojo para corregir y la fecha.

Tip-ex NO

De 3º hasta 6º TABLETA iPAD

Las tabletas tendrán las siguientes características mínimas

Sistema operativo iOS ==> iPAD

Pantalla 9,7’’

Capacidad de almacenamiento mínimo 8Gb

Procesador Dual Core 1GHz, o superior

Conexión Wi-Fi

1 gigabyte de RAM

Autonomía de uso mínima de 8 horas

Se recomienda:

Pedir y guardar bien la factura (la factura a nombre del alumno o alumna).

Las libretas y cuadernos NO marcarlos hasta comprobar que son los correctos.

No comprar más material que el solicitado.