JA ESTAN DISPONIBLES AL TAULELL DEL CENTRE EL LLISTAT DEFINITIU DE BENEFICIARIS D’AJUDES DE MENJADOR I TRANSPORT PER A LA SEUA CONSULTA.

 

 

YA ESTAN DISPONIBLES EN EL TABLÓN DEL CENTRO LOS LISTADOS DEFINITIVOS DE BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE PARA SU CONSULTA.