ATENCIÓ FAMÍLIES

El dia 22 d’abril hi ha un partit de futbol al camp del Vila-real F.C. Si volen anar, han de apuntar-se en l’ajuntament, és tot gratis,
autobús i entrada. L’alumnat ha d’anar acompanyat per adults.
Informació facilitada pel M.I. Ajuntament d’Orpesa

ATENCIÓN FAMILIAS

El día 22 de abril hay un partido de fútbol en el campo del Villarreal F.C. Si quieren ir, deben apuntarse en el ayuntamiento,
es todo gratis, autobús y entrada. El alumnado debe ir acompañado por adultos.
Información facilitada por el M.I. Ayuntamiento de Oropesa