COM CADA CURS ESCOLAR, EL CEIP LA MEDITERRÀNIA COM A CENTRE EDUCATIU QUE EDUCA EN VALORS D’IGUALTAT ENTRE TOTES LES PERSONES, HA REALITZAT ACTIVITATS EL 8 DE MARÇ: DIA DE LA DONA.

EL CENTRE HA TREBALLAT DIFERENTS ASPECTES QUE FOMENTEN EL FEMINISME, QUE RECORDEM DEMANA LA IGUALTAT DE ROLS DE GÈNERE A TOTS ELS NIVELLS DE LA NOSTRA SOCIETAT.

COM A CLOENDA D’ACTIVITATS, S’HA REALITZAT UN MURAL PER LA IGUALTAT AMB LA TEMÀTICA: «LA MEDITERRÀNIA MIRA AMB LES ULLERES DE LA IGUALTAT».