El CEIP La Mediterrània educa i forma en la tolerància, en la solidaritat i en la cooperació. Als nostres alumnes se’ls ensenya a superar les dificultats de la vida amb la intenció de fer-los feliços per fer d’ells bons xiquets i millors ciutadans.

Per aconseguir-ho compta amb professors i companys que tenen com a repte professional educar els seus alumnes com a alumnes emprenedors desenvolupant competències i habilitats com la creativitat, el treball en equip, ‘observació, el pensament crític i analític la iniciativa, l’autonomia, la flexibilitat i l’adaptabilitat.

El dia de portes obertes convidem, a les famílies de nova incorporació, a conèixer l’escola.

El CEIP La Mediterrània educa y forma en la tolerancia, en la solidaridad y en la cooperación. A nuestros alumnos se les enseña a superar las dificultades de la vida con la intención de hacerles felices para hacer de ellos buenos niños y mejores ciudadanos.

Para conseguirlo cuenta con profesores y compañeros que tienen como reto profesional educar a sus alumnos como alumnos emprendedores desarrollando competencias y habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo, la observación, el pensamiento analítico y crítico, la iniciativa, la autonomía, la flexibilidad y la adaptabilidad.

El día de puertas abiertas os invitamos, a las familias de nueva incorporación, a conocer la escuela.