JA ESTAN DISPONIBLES ELS LLISTATS D’ALUMNES ADMESSOS DE BECA DE MENJADOR I/O TRANSPORT, PODEN PASSAR PEL TAULELL DEL CENTRE PER CONSULTAR-LOS.

En el cas que l’alumne estiga exclós o no te correcta la puntuació poden passar per secretaria per veure el motiu d’exclusió i aportar la documentació necessària en el cas que l’exclusió o la puntuació siga errònia.

YA ESTÁN DISPONIBLES LOS LISTADOS DE ADMITIDOS DE LAS BECAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE, PUEDEN PASAR POR EL TABLÓN DEL CENTRO PARA CONSULTARLOS.

En el caso que un alumno este excluido o no sea correcta su puntuación pueden pasar por secretaria para ver el motivo de la misma y aportar la documentación necesaria en el caso que la puntuación no sea correcta.