L’horari d’entrega de notes per al dia 22-6-17 serà el següent:

De 9:00h a 11:00h

De 12:30h a 14:30h

Només s’entregaran les notes al Pare, Mare o Tutor Legal de l’alumne/a.

Salutacions

El horario de entrega de notas para el día 22-6-17 será el siguiente:

De 9: 00h a 11: 00h

De 12: 30h a 14: 30h

Sólo se entregarán las notas al Padre, Madre o Tutor Legal del alumno/a.

Saludos