El número de compte del CEIP La Mediterrània del Banc Sabadell és:

ES51 – 0081 – 1276 – 2400 – 01005805

Recordeu de posar el nom i cognom de l’alumne i l’excursió que és.