Entrades – Entradas Recientes

  • Solicitudes de admisión

    Plazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado de Infantil y Primaria para el curso 2013-14, que será del 9 al 16 de mayo. MAS INFORMACIÓN

    Posted at 12 abril, 2013 | By : | Categories : Avisos Secretaria,Tauló d'anuncis | Comments Off on Solicitudes de admisión
  • Ampliació horària

    Estimades famílies, se'ls informa que l'escola matinera es de 8:00h a 8:15h. A partir de les 8:15h comença el Contracte Programa (PAE, Ampliació de l'Horari Escolar, ...). Aquest Contracte Programa es un projecte aprovat per Conselleria que es desenvolupa de 8:15h a 9:00h. L'assistència a aquest programa és de l'1 d'octubre al 31 de maig i sols podran assistir a aquest programa aquests alumnes que hagen fet la preinscripció en el període ordinari (normalment segon ...

    Posted at 21 febrer, 2013 | By : | Categories : Avisos Secretaria,Tauló d'anuncis | Comments Off on Ampliació horària