Els nostres blocs

Blocs d’Infantil:

I3A *** I3B

I4A *** I4B

I5A *** I5B

Blocs de Primària:

1rA *** 1rB

2nA *** 2nB

3rA *** 3rB

4tA *** 4tB

5éA *** 5éB *** 5éC

6éA *** 6éB

EPRI

Blocs d’altres mestres:

EF: Sergio *** Fran // Anglés: Fran *** Laura

Música i plàstica // Religió