Centre pilot de Jornada Continuada

Programa experimental aprovat per la Resolució 20 de juny de 2013 de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística.