RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2010, de la Direcció General d’Innovació Tecnològica Educativa, per la qual es determinen els centres autoritzats en el programa de pilotatge de centres educatius intel·ligents per al curs 2010-2011. [2010/10500]

Dit programa pretén incentivar la introducció de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l’educació i l’intercanvi d’experiències entre el professorat, facilitant així el procés educatiu dels estudiants de la Comunitat Valenciana. L’objectiu del centre educatiu intel·ligent és facilitar l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació des de la totalitat dels espais docents que hi ha en un centre educatiu.