El programa experimental d’ampliació de l’horari escolar té com a principal objectiu la millora de l’èxit escolar de l’alumnat, tant en l’educació bàsica i obligatòria com en altres etapes no obligatòries. Les accions proposades en l’àmbit d’este programa es realitzaran fora de l’horari lectiu de l’alumnat i seran impartides exclusivament per professorat del centre.

 
 

Criteris de selecció:

Alumnes amb continuïtat al programa

Alumnes amb altes capacitats

Alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Alumnes amb necessitats de reforç

Alumnes que tenen germans que participen en el programa.

Alumnes nouvinguts

 

Motius d’exclusió

Falta de professorat per desenvolupar el programa

Mal comportament

No justificar 3 faltes d’assistència

 

Com ja coneixen l’admissió dels alumnes esta subjecte al número de professors que desenvolupen aquest programa.