Instal·lacions

 1. Un poc d’història
 2. Projecte Educatiu de Centre
 3. Programes
  1. Centre Intel·ligent
  2. Programa Plurilingüe
  3. Programa de Compensatòria
  4. Ampliació Horària