COMPROVACIÓ DEL CENS AL TAULER D’ANUNCIS

L’últim dia per a comprovar que els pares, mares i tutors dels alumnes del centre apareixeu en el llistat del CENS és el 12 de setembre fins les 13h.

COMPROBACIÓN DEL CENSO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

El último día para comprobar que los padres, madres y tutores de los alumnos del centro aparecéis en el listado del CENSO es el 12 de septiembre hasta las 13h.