Hola famílies,
davant d’aquesta situació excepcional que ens toca viure, anem a emprar aquesta pàgina web com a portal d’accés als blocs de cada mestre. Així tindrem un canal més per estar en contacte.

Entre ací: Els nostres blocs

Ja sabeu, tot el claustre i l’equip directiu està a la vostra disposició.


Hola familias,
ante esta situación excepcional que nos toca vivir, vamos a usar esta página web como portal de acceso a los blogs de cada maestra/o. Así tendremos un canal más para estar en contacto.

Ya sabéis, todo el claustro y el equipo directivo está a su disposición.

Entrad aquí: Els nostres blocs

¡Esto también pasará!