Aules virtuals

aules.edu.gva.es

Si teniu aules virtuals actives, entre a https://aules.edu.gva.es/moodle/

Si desconeixeu el vostre usuari o contrasenya conrtacte amb la mestra o mestra del alumne.